På 1970-80 tallet utviklet sykepleier Dolores Krieger og healer Dora Kunz en berøringsteknikk som har likhetstrekk med healing.  Metoden er omtalt i NIC (en bok som inneholder klassifikasjon av sykepleieintervensjoner) som en sykepleieintervensjon.

Krieger og Kunz underviste flere tusen sykepleiere i denne teknikken  og fikk en bred forskning på behandlingen. Under behandlingen kan klienten enten sitte eller ligge og de trenger heller ikke å være ved bevissthet.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Terapeuten legger sine hender på klientens kropp og gir en lett berøring. Dette gjøres rundt hele kroppen eller spesifikt der klienten har vondt. En slik lett berøring bringer klienten i en dyp avslapningstilstand. Dette kan gi demping av stress og angst og mindre smerter. En slik kontakt kan også stimulere klienten til å bearbeide tanker, følelser og tapsopplevelser. 

Har du lyst til å lese mer om terapeutisk berøring kan jeg anbefale

Denison, Barbara MSN, ARNP, HNC, QTTT/P Touch the Pain Away: New Research on Therapeutic touch and Persons With Fibromyalgia Syndrome

Holistic Nursing Practice: May-June 2004 - Volume 18 - Issue 3 - p 142–150

Features

Strand, I. (1997) Hvilke opplevelser og erfaringer har pasienter med kroniske smerter, etter at de har fått terapeutisk berøring av en sykepleier? Hovedoppgave i sykepleievitenskap, bind nr. 37/1997. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Sønning, H (2004) Bevisst berøring. Sykepleien. Nr.21/2004

 

 

LITTERATURLISTE

 

Dochterman, JMC (red.) og Bulechek G.M (red.) (2006) Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) Oslo: Akribe Forlag