På 1970-80 tallet utviklet sykepleier Dolores Krieger og healer Dora Kunz en berøringsteknikk som har likhetstrekk med healing.  Metoden er omtalt i NIC (en bok som inneholder klassifikasjon av sykepleieintervensjoner) som en sykepleieintervensjon.

Krieger og Kunz underviste flere tusen sykepleiere i denne teknikken  og fikk en bred forskning på behandlingen. Under behandlingen kan klienten enten sitte eller ligge og de trenger heller ikke å være ved bevissthet.

Hvordan foregår behandlingen?

Terapeuten legger sine hender på klientens kropp og gir en lett berøring. Dette gjøres rundt hele kroppen eller spesifikt der klienten har vondt. En slik lett berøring bringer klienten i en dyp avslapnings  tilstand. Dette kan gi demping av stress og angst og mindre smerter. En slik kontakt kan også stimulere klienten til å bearbeide tanker, følelser og taps opplevelser. 

 

I 2016 ble det gjort en kritisk evaluering av data fra ulike forsknings forsøk på terapeutisk berøring (engelsk therapeutic touch, forkortet TT) for å undersøke klinisk effekt TT kan ha på kreftpasienter med smerte, kvalme, angst og utmattelse. Dette er en såkalt  litterær oversikt hvor de tok for seg 334 forskningsartikler og endte opp med 6 som oppfylte kriterier for riktig forskning. Jeg siterer litt fra forsknings artikkelen;

Hoved behandlinger for kreft er operasjon, kjemoterapi, hormon behandling, røntgenstråling og/eller immun-og biologisk behandling. Avhengig av hva slags krefttype blir det brukt en eller en kombinasjon av ulike behandlingsformer. Kreftbehandling gir mange bivirkninger som påvirker pasientenes hverdagsliv. Flere studier har vist at ulike former for komplementær behandling kan redusere bivirkninger kreftbehandlingen gir som kvalme, utmattelse og smerter.   

Konklusjonen av dette studiet bekreftet også bruken av TT som et godt og nyttig supplement for å bedre helsen til kreftpasienter.

TT rett etter kjemoterapi-behandling reduserte tiden på kvalme. Kombinasjon av massasje og TT reduserte smerte og pasientene ble mer avslappet, ble mer stabil i humøret og fikk mindre utmattelse. Bedring av fysisk funksjon, engstelse, utmattelse, humør, velvære, smerter og vitalitet gav bedre livskvalitet. 

Samme artikkel nevnte også studier på andre pasientgrupper for å understøtte konklusjonen. Et studiet gjort på pasienter med kneartrose viste også at TT kan brukes etter operasjon. Behandlingen hadde positiv effekt på smerter og funksjon. Et annet studie på eldre pasienter fortalte om forbedringer på smerter, appetitt og søvn. Engstelse, utbrudd og rastløshet ble mindre. De gamle trengte mindre medikasjon og ble bedre fysisk og psykisk. Undersøkelsen støttet bruken av TT på denne pasientgruppen også.

En slik holistisk tilnærming som TT gir er også ønsket av pasienter fremgår det av undersøkelsene. Målet for TT er å gjenopprette balanse, harmoni og velvære. Forklaringen på hvorfor dette skjer mener artikkelforfatterne kan være at TT påvirker nervesystemet. Den lette berøringen påvirkning det autonome nervesystemet og minsker påvirkningen av det sympatiske nervesystem. 

Dette vil si at  kroppen slår over fra "stress og flykt" tilstand  over til "normal" tilstand. Alle indre organer får beskjed om å opprettholde ro og "gjennoppretting"; Hjertefrekvensen normaliseres, blodtrykket faller,  åndedrettet normaliseres og alle indre organer får normale forhold å jobbe i. Når det blir mindre påvirkning fra det sympatiske nervesystem, blir kroppen mindre stresspåvirket. Det blir samtidig skilt ut mindre stresshormer som noradrenalin og adrenalin med de fordelene det har for kroppen. (Jacob, Francone og Lossow: Anatomi og fysiologi s 259). Hva stress gjør med oss kan du lese mer om under fanen "more" Hva gjør stress med oss?. 

Hele studiet kan du lese på:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4860206/

Effect of Therapeutic Touch in Patients with Cancer: a Literature Review.

Amir Tabatabaee et al.(2016)  

Har du lyst til å lese mer om terapeutisk berøring kan jeg anbefale:

Denison, Barbara MSN, ARNP, HNC, QTTT/P Touch the Pain Away: New Research on Therapeutic touch and Persons With Fibromyalgia Syndrome

Holistic Nursing Practice: May-June 2004 - Volume 18 - Issue 3 - p 142–150

Features

Strand, I. (1997) Hvilke opplevelser og erfaringer har pasienter med kroniske smerter, etter at de har fått terapeutisk berøring av en sykepleier? Hovedoppgave i sykepleievitenskap, bind nr. 37/1997. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Sønning, H (2004) Bevisst berøring. Sykepleien. Nr.21/2004

LITTERATURLISTE:

Dochterman, JMC (red.) og Bulechek G.M (red.) (2006) Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) Oslo: Akribe Forlag.

Jacob, Francone og Lossow (1991)

Anatomi og fysiologi. Universitetsforlaget