”Legen må være erfaren i mangt og mye,

og i hvert fall når det gjelder gniing – for ved gniing kan man binde et ledd som er løst,

og løsne et ledd som er for stivt.

Hippokrates, på 400 tallet f.Kr.

…BERØRING sansen er den første av sansene som utvikler seg. Både mennesker og dyr har behov for å ta på og bli tatt på for å kunne føle seg trygge og aksepterte - og det er et at våre basale behov for å leve.

Massasje har i alle årtider blitt brukt for å lindre kroppslige og psykiske lidelser og har antakeligvis vært et av våre eldste og mest benyttede behandlingsform i alle kulturer.  På 1800 tallet fikk massasje en ny oppblomstring takket være arbeidet i fra svensken Per Henrik Ling og hollenderen Johan Georg Mezger. Ling, som var fektemester og gymnastikkinstruktør, begynte å studere massasje etter en vellykket behandling av den ene armen sin for revmatisme. Han utviklet en metode som var en kombinasjon av massasje og medisinsk gymnastikk. Ling så på massasje som en form for passiv gymnastikk da mange opplever å bli støle etter en behandling. Lings massasjeteknikk kalles for ”svensk massasje”.

Ved  hjelp av ulike knateknikker masserer terapeuten bindevevet og  behandler spent muskulatur. Spente muskler gjør sirkulasjonen dårlig fordi de får blodårene til å trekke seg sammen. Når musklene masseres, slapper de av slik at blodet flyter fritt. Da fraktes næringsstoffer og oksygen dit det trengs i kroppen og tar med seg avfallsstoffer ut gjennom utskillelses- organene våre. 

En annen teknikk  kalles shiatsu hvor terapeuten trykker langs meridianene (kinesisk filosofi om akupunkturpunkter og dens energibaner) for på denne måten å gjenopprette balanse i kroppen.

Også på det psykiske plan kan massasje bli brukt. Fortrengte følelser kan manifestere seg i musklene, og  disse følelsene kan bli frigjorte ved hjelp av massasje (Smith 2003).  Spesielt er Marion Rosen kjent for sin teknikk kalt Rosen metoden. Hvordan og hvorfor følelser blir frigjort under berøring skriver  Solveig Bøhle om i sin bok ”Når kroppen husker det du vil glemme” (2008). Bøhle intervjuer tidligere hjerneforsker og professor emerita Annica Dahlstrøm om hvordan hun forklarer sammenhengen mellom muskelspenninger og bilder som kommer opp i klientens bevissthet. Dahlstrøm svarer ” Når terapeuten jobber med spenninger, jobber vedkommende med hjernen. Minnet om hendelsen som lager spenningen, ligger i hjernen. Muskelspenninger er nervers kontroll av muskler”. ” …det er hjernebarken som kontrollerer muskelspenninger. – Når en muskel slapper av, har du fjernet et kontrollnivå, og minnet om hendelsen som lager spenningen, kommer opp i bevisstheten, foreslår hun som en forklaring. ”- Det finnes ubevisste koblinger som påvirker muskulaturen. ” (s 147)

Liknende opplevelser kan også oppstå under ”terapeutisk berøring”. Se egen omtale.

Nifab .no gir disse forsiktighetsregler:

Risiko for helseskade kan oppstå dersom terapeuten har utilstrekkelige medisinske kunnskaper, og ikke råder klienten til å oppsøke virksom medisinsk behandling når det er til klientens beste.

Personer med følgende tilstander/ sykdommer/ lidelser bør ikke benytte massasje uten at det er avklart med lege på forhånd:

  • Gravide

Kreftpasienter * (se kommentar fra u.t. nedenfor ang.behandling av kreft)

  • Pasienter med blodsykdommer eller blodpropp

  • Pasienter med kroniske hudproblemer eller skader på huden (for eksempel større sår som gror)

  • Pasienter med hjerteproblemer

  • Pasienter med bindevevssykdommer

  • Pasienter med skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet

Bruk av alternativ behandling må ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten.    

      

*I England er massasje en av de vanligste formene for komplementær (”alternativ”) behandling knyttet til behandling av kreft (SAGA, 2007, hentet fra Liu et al. 2008) Det er en misforståelse at massasje kan forårsake spredning av kreft, skrives det der.  Kassab og Stevensen (1996, hentet fra Liu et. al 2008) påstår at massasje ikke påfører større belastning av lymfesystemet og sirkulasjonssystemet enn det som påføres gjennom daglige aktiviteter. Selv om forskning ikke kan vise til direkte sammenheng mellom spredning av kreft og massasje frarådes direkte trykk på tumoren (Corbin 2005, hentet fra Liu et a. 2008). Likevel vil jeg at klienter med kreft skal snakke med sin lege først om det er tilrådelig med massasje.

Det finnes en del forskning på massasje. Jeg nevner bare et par:

Hammer, Jon Ludvig. 2012. ”Massasje reduserer stress og angst.” www.forskning.no 11.12.2012 05.00

Thorsen, Ellen M. 2016 ”Målbar effekt på kroppens stressrespons etter klassisk massasje www.massasjeforbundet.no/wsp/nmf/frontend.cgi?func=publish.show&func_id=1022&table=PUBLISH    

LITTERATURLISTE:

Bøhle Solveig (2008) ”Når kroppen husker det du vil glemme”. Bazar Forlag AS.

Liu  Y., Fawcett T.N. (2008) ”The role of massage therapy in the relief of cancer pain.” Nursing Standard 22 (21), 35-40.

Smith Karen (2003) “Massasje. Berøringens helende kraft”. Spektrum forlag, norsk utgave.