FRISKERE ANSATT BEDRIFTSHELSE

KARI HENRIETTE SIMENSEN BREILID

MÅLTROSTVEIEN 25 D

0786 OSLO  

Ønsker du enten som privatperson å bestille en behandlingstime eller å bestille en bedriftskundeavtale for din bedrift kan du kontakte meg på Mobil: +47 99 72 46 02 eller på Epost: khsbreilid@gmail.com