Denne oppgaven finner du under fanen fagartikler.

TA PÅ MEG!

 

Bachelor oppgave sykepleiestudie deltid 2008 Høyskolen i Oslo

 

Skrevet av

 

Unni Arnesen, Titina Bakken, Kari Henriette Simensen Breilid, Wenche T. Fagerslett, Ingunn Hansteen, Christine Tran