SONETERAPI

- avslappende for sinnet

-balanserende for kroppen

-en behandling for hele kroppen fra føttene.

Et annet ord for soneterapi som ofte blir brukt er refleksologi. Dette ordet henspeiler til refleksvirkningen som skjer når vi masserer eller øver trykk på soner vi har på foten. Disse stimuleringspunktene har vi på hendene, føttene, ørene og andre steder på kroppen. Dette kalles holografi ; at ved hjelp av enkelte kroppsdeler kan vi behandle hele kroppen.

 

Når det gjelder fotsoneterapi er kroppens organer, muskler, ledd, enkelte arterier og lymfesystem gjenspeilet i soner på føttene. Ved å massere på disse sonene vil man kunne stimulere disse områdene i kroppen. Enkelt skissert vil tærne korrespondere til soner for hode og nakke, fotballene reflekterer til lungene, brystet og skuldrene, midtre del av foten dekker området for mellomgulvet og indre organer i fordøyelsen og nederste delen av foten reflekterer bekken og hofte. Krumningene på innsiden av hver fot gjenspeiler krumningene i ryggsøylen og utsiden av føttene fra lilletå og nedover til hæl reflekterer til skulder, albu, kne og bekkenområde med dets organer. På denne måten kan hele kroppens anatomi plasseres på føttene. Ved å massere på disse sonene vil man kunne stimulere disse områdene i kroppen. Via føttene kan man altså stimulere fordøyelsessystemet, hormonsystemet, blod- og lymfesystemet, rygg og muskel-apparatet. Soneterapi kan også virke smertestillende.

Under hver fot har man over 70.000 nerveender og disse nervene blir også stimulert under massasjen. Da sendes det beskjeder langs banene i det autonome nervesystemet til alle deler av kroppen og til hjernen

(Berg-Olsen, Bradford 1996). Hjernen har også en feed-back system tilbake til resten av kroppen og styres av emosjonell og kognitiv påvirkning.

Under behandlingen opplever mange varme eller en annen fornemmelse i de kroppsområder som blir stimulert på føttene. Det gir en avslappende effekt og ny energi. Etter behandlingene opplever mange at de lettere får tømt seg for avfallstoffer, de får bedre kroppsfunksjoner og mer energi.

SONETERAPI er ingen ny form for behandling. Terapien har røtter fra gamle Egypt, India, Kina og Sør-Amerika og vi antar at den er 4-5000 år gammel. I begynnelsen av 1920 årene ble terapiformen gjenoppdaget av øre-nese-hals spesialist vedBoston General Hospital, Dr. William Fitzgerald. Han la grunnlaget for dagens soneterapi.

Fitzgerald inndelte kroppen og føttene i 10 vertikaler soner. Sonenen går i fra tåspissen til øverst på hodet og tilbake til fingertuppene. Alle kroppsdeler innenfor samme sone er forbundet med hverandre; Ved å øve press eller massasje på en del av kroppen er det mulig å påvirke andre deler av kroppen innen samme sone. 

Fitzgerald delte sine kunnskaper med en kollega, Dr. Joe Riley. Fysioterapeut Eunice Ingham lærte soneterapi av Riley og begynte å bruke det på sine pasienter med like gode resultater. Hun videreutviklet soneterapien med flere soner på hender og føtter og kalte terapien REFLEKSOLOGI (Berg- Olsen, Bradford 1996). I Norge videreutviklet  soneterapeut Charles Ersdal med ytterligere soner.    

 

LITTERATURLISTE:

Berg-Olsen B., Bradford N. (red) (1996) Soneterapi. Den store oppslagsboken om alternativ medisin. Notabene Forlag.

Her ser du en plakat over energibanene eller meridianene på kroppen og en skjematisk fremstilling over organene på føttene. Det er disse sonene som blir massert på føttene. 

Jeg tar med et par sitater fra en pasient:

"det var som om jeg hadde en liten mann i maven min som masserte tarmene mine. Jeg var på toalettet 5 ganger den dagen! ! 

"fotsone er mentalhygiene"