PUT YOUR BODY
IN GOOD HANDS

 
BEDRIFTSHELSE  FRISKERE ANSATTE

Release, Relax, Unwind

Hei, jeg heter Kari Henriette. I over 30 år har jeg jobbet med ulike terapiformer og fremdeles er jeg like fascinert over hvor fantastisk kroppen vår er skapt. Kroppen har en god evne til å lege seg selv – bare man vet hvordan man skal sette i gang kroppens egne helbredende krefter med målrettet og god berøring.

 

Berøring er mangt og gjøres på ulike måter. Jeg bruker soneterapi, akupressur, øreakupunktur, massasje og homeopati - og jeg kombinerer gjerne disse behandlingsformene for å oppnå best effekt.

 

Jeg vil presisere at disse metodene har sine begrensinger og brukes i første omgang for å lindre og ikke helbrede sykdommer. Metodene blir brukt for å stimulere kroppens helbredende og selvbalanserende mekanismer. Behandlingene må ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk legehjelp.

 

HVORFOR BEDRIFTSMASSASJE ?

 

I følge NAVs rapport fra 21.09.17 skyldes 1/3 av tapte dagsverk muskel- og skjelettplager. Det er mange verkende rygger , nakker og armer på en arbeidsplass!

Det er ikke bare vonde muskler som trenger pause fra arbeidet, men også hjernen trenger en ”time-out” fra stress og krav.  Muligheten til å få behandling på arbeidsplassen sparer tid både for den ansatte og for arbeidsgiver ved at behandlingen foregår på arbeidsplassen.

Sitat fra en bedriftskunde:

..”Grunnen til at vi ønsket å opprettholde dette samarbeidet – som har vist seg å være meget vellykket! – var i hovedsak for å forebygge kontortypiske slitasjeskader i skuldre og nakke. I tillegg er det tidsbesparende for de ansatte da behandlingene foregår i egnet rom her på kontoret”.

Marie Kassel hos Awilhelmsen

 

Hvis du trykker på de ulike fanene til terapiformene vil du få informasjon om metodene.

Under fanen ”fagartikler” har jeg lagt inn et par artikler jeg har skrevet.  Sammen med medstudenter i sykepleiestudiet skrev vi vår bachelor oppgave om berøring som et ledd i det å gi omsorg til pasienter. Oppgaven heter ”Ta på meg !”  I spesialistutdannelsen min i sykepleie gjorde jeg en fordypning studie om utmattelse hos pasienter med inflammatorisk reumatoid artritt. Jeg hadde et par ukers hospitering på et sykehus i Singapore for å se hvordan de behandlet denne pasientgruppen og om de opplevde utmattelse på samme måte som europeere.  Jeg har også tatt med et par artikler "La pasienten velge selv" (Sykepleien 4/2015) som var et motinnlegg til Paul J.Sandøys skepsis til at helsepersonell  jobber som naturterapeuter (Sykepleien nr. 2/2015).  Et annet innlegg er om helsepersonells informasjonsplikt  til å gi tilstrekkelig informasjon om legemidler pasienter skal begynne med. Denne også publisert i "Sykepleien".

Håper du finner dette interessant.

.

Visste du at HUDEN er vårt største sanseorgan? Den har nemlig nær forbindelse til nervesystemet.  Huden stammer fra samme vevsgruppe i fosterlivet som nerve- og bloddannende vev og inneholder sanseceller som reagerer på berøring, trykk, smerte, temperatur og vibrasjoner. Dette blir videreformidlet i sentralnervesystemet, registrert og tolket i hjernen. Trykk – og berøringsimpulsene går fortere opp til hjernen enn smerteimpulsene og derfor kan slike impulser virke smertereduserende.

Hvordan kan MASSASJE og andre former for  BERØRINGSTERAPI virke smertelindrende?

 

Massasje er en form for avledning; Oppmerksomheten blir flyttet vekk fra smerten og flyttes til andre opplevelser som hørsel ved bruk av musikk, lukt ved duften av en god olje, berøring og bevegelse.

 

Massasje er avspenning. Det minsker stress, angst og anspenthet i skjelettmuskulaturen. Hudstimulering som varme, kulde, berøring, transkutant elektrisk nervestimulering påvirker nervereseptorene som ligger i huden. Denne berøringen sender informasjon til ryggmargen via de perifere nerveender. Signalene blir sendt gjennom ryggmargen og opp til hjernen hvor den blir registret. Disse signalene går fortere enn smerteimpulsen og blir registrert i hjernen før smerteimpulsen.

 

Nervereseptorene deles inn i raske og langsomme reseptorer avhengig av om nervene har et fettlag rundt seg, såkalt myelinskjede. De myeliniserte nervene går raskest og har en detaljert informasjon om hvor berøringen skjer, om berøringen er svak eller sterk. De umyelinserte går sakte (dvs 1 sek. før den når hjernen J ).

Signalene aktiverer et område i hjernen som kalles insula. Insula er et viktig område for emosjonelle systemer i hjernen. 

 

Impulser fra hjernen kan føre til at mengder endogene opioder, for eksempel oxytocin som også kalles velvære-hormonet,  øker i ryggmargens bakhorn – noe som kan medføre blokkeringer av smerteoverføringer i sentralnervesystemet. Det finnes også reseptorer for opioder som blokkerer for smerteimpulser i hjernen. Dette kalles for ”kroppens kjemiske ” forsvarsystem og påvirkes gjennom samspill med miljø og omgivelser.

Tatt fra Smerte – fenomen og forståelse av F. og P. Nordvedt.

 

"FRISKERE ANSATT" BEDRIFTSHELSE

KARI HENRIETTE SIMENSEN BREILID

MÅLTROSTVEIEN 25 D

0786 OSLO

Ønsker du enten som privatperson å bestille en behandlingstime eller å bestille en  bedriftskundeavtale for din bedrift kan du kontakte meg på
 Mobil: +47 99 72 46 02 eller på 
Epost: khsbreilid@gmail.com.